Compliance Advies biedt expertise en advies voor financiële ondernemingen. Dit advies strekt zich uit van de vergunningaanvraag tot de fase waarin uw onderneming operationeel is. Compliance Advies kan dan fungeren als externe compliance officer.

Aandacht voor compliance is noodzaak bij alle soorten financiële ondernemingen. Wet- en regelgeving worden regelmatig gewijzigd, onder meer ten gevolge van richtlijnen die door de Europese Commissie worden uitgevaardigd (bijvoorbeeld de AIFMD-richtlijn).

Om aan de nieuwe regelgeving te kunnen voldoen is expertise vereist die vaak niet volledig voorhanden is bij kleine en middelgrote financiële ondernemingen. Compliance Advies kan hierin voorzien.

Als aan één draad van een spinnenweb wordt getrokken, beweegt het hele web mee. Als wet- en regelgeving wijzigt, heeft dit consequenties voor verschillende processen in de organisatie. Omdat Compliance Advies uw organisatie als geheel benadert, worden aanpassingen ten gevolge van wet- en regelgeving niet losstaand ingevoerd. Compliance Advies denkt mee over wat gewenst of noodzakelijk is.

Arjan van der Heiden RA